Tipuri de asigurări

Asigurarea de răspundere civilă

Această asigurare te ajută să acoperi paguba pe care ai produs-o altei persoane. Cea mai cunoscută este asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), singura asigurare obligatorie în acest moment. Prin RCA se asigură autovehiculul lovit şi pasagerii din acesta.

Deci, chiar dacă ai încheiat o asigurare Casco (care protejează doar automobilul propriu) tot trebuie să închei o asigurare RCA. Asigurarea RCA protejează, pe de o parte, persoana păgubită, garantând plata sumei necesare acoperirii pagubelor suferite, dar protejează şi persoana care a produs paguba, aceasta fiind scutită de la plata pierderilor suferite de celălalt.

Documentul semnat între o firmă de asigurare şi tine, prin care aceasta arată că a încheiat un contract de asigurare se numeşte poliţă de asigurare. Suma plătită anual de asigurat se numeşte primă de asigurare.

Poliţa de asigurare intră în vigoare în momentul semnării. În cazul în care cumperi o maşină nouă, asigurarea poate fi încheiată la vânzător. Atunci când cumperi o maşină la mâna a doua, poliţa încheiată de fostul proprietar îşi pierde valabilitatea odată cu semnarea actului de vânzare-cumpărare.

Asigurarea RCA poate fi încheiată cu oricare dintre societăţile de asigurare special autorizate în acest scop (pentru mai multe informaţii, citeşte site-ul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor: www.asfromania.ro). Preţul diferă de la o societate la alta. Durata poate fi de 6 luni sau 1 an.

 

Asigurări de mijloace de transport (CASCO, în cazul autovehiculelor)

Prin acestea se asigură automobilul propriu în cazul distrugerii parţiale sau totale, distrugere cauzată de un eveniment neprevăzut. De asemenea, se poate acoperi şi riscul în cazul furtului automobilului.

Chiar dacă sumele pot părea mari pentru bugetul tău, cheltuielile cu o poliţă sunt incomparabil mai mici decât cheltuielile în cazul unui accident.

Autoturismul este supus multor riscuri atunci când îl conduci, dar şi în timpul staţionării (avarii, furt, incendii, etc.). Mai ales dacă ai investit într-o maşină nouă, merită să mai investeşti şi într-o asigurare auto.

 

Asigurarea de avarii şi furt

Avarierea maşinii poate fi parţială sau totală. În cazul avariei parţiale, se repară sau se înlocuiesc piesele distruse. În cazul avariei totale se înlocuieşte automobilul. Suma asigurată este diferenţa dintre valoarea maşinii nouă (valoarea care apare pe factură) şi uzura în timp a maşinii. Prima de asigurare (suma plătită anual de asigurat) este influenţată de:

 

 •  suma asigurată;
 •  capacitatea cilindrică;
 •  vechimea maşinii (anul fabricaţiei);
 •  îmbunătaţiri, dotări suplimentare;
 •  puterea motorului.

Asigurările de avarii pentru maşinile de producţie internă sunt mai ieftine decât pentru cele de producţie externă. Autoturismul nu poate fi asigurat doar pentru furt. Se pot proteja şi dotările suplimentare din autoturism. Se pot asigura şi pasagerii autoturismului. În cazul accidentării sau decesului, se acordă despăgubiri în limita sumei asigurate.

 

Asigurarea locuinţei

Locuinţa dar şi bunurile din ea sunt ameninţate de foarte multe evenimente neprevăzute: incendii, cutremure, explozii, inundaţii, furturi. Foarte puţini români îşi asigură în acest moment locuinţele, dar situaţia s-ar putea schimba în viitor, fiind preconizată introducerea asigurării obligatorii a locuinţelor. Atenţie, însă – asigurările sunt valabile doar în cazul calamităţilor (cutremur, alunecare de teren sau inundaţie) şi acoperă maxim 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul locuinţei. Pentru a acoperi valoarea integrală a unei locuinţe, trebuie încheiată o asigurare facultativă.

Asigurarea locuinţei este o cerinţă obligatorie a băncilor, în cazul în care apelezi la un credit garantat cu locuinţa (credit ipotecar).

Tipurile de asigurări pentru care poţi opta sunt:

 

 • simplă: se asigură locuinţa şi/sau bunurile;
 • completă, cu următoarele opţiuni:

– asigurarea bunurilor şi/sau locuinţei şi asigurarea membrilor familiei pentru accidente;

– asigurarea bunurilor şi/sau locuinţei şi asigurarea de răspundere civilă faţă de terţi.

 

Asigurarea de sănătate

Poate fi încheiată de către persoanele fizice cu domiciliul sau rezidenţa în România, respectiv de către  companii pentru angajaţii lor. Limita vârstei variază de la o societate de asigurări la alta. Asiguratul poate primi despăgubiri pentru:

 

 • cazare şi masă pe perioada spitalizării;
 • medicamente şi materiale medicale folosite în spital;
 • terapie intensivă, tratamente chirurgicale;
 • consultaţii;
 • servicii de îngrijire;
 • transfer într-o altă unitate;
 • proteze;
 • perioada de convalescenţă şi recuperare.

Dacă spitalizarea are loc în afara României, asiguratorul este obligat la plata spitalizării, a tratamentului şi a transportului.

În funcţie de planul de asigurare, diferă riscurile acoperite, beneficiile acordate şi costul asigurării. Printre factorii care influenţează costul asigurării se numără vârsta şi ocupaţia asiguratului.

Furnizorul de servicii medicale primeşte despăgubirea de la asigurator în cazul în care a acordat asiguratului:

 

 • servicii de îngrijire;
 • spitalizare;
 • tratamente;
 • consultaţie.

Asiguratul sau familia acestuia primesc despăgubirea de la asigurator în situaţie de:

 

 • invaliditate totală sau parţială cauzată de accident;
 • deces cauzat de îmbolnăvire;
 • deces cauzat de accident.

 

Asigurarea medicală de călătorie

Acest tip de asigurare poate fi încheiat de persoanele care au domiciliul stabil în România şi călătoresc în străinătate. Această asigurare oferă asistenţă medicală în cazul accidentelor şi bolilor survenite în timpul călătoriei.

Riscurile acoperite sunt următoarele:

 

 • tratamentele medicale oferite asiguratului în urma îmbolnăvirii acestuia sau în urma unui accident;
 • tratament ambulatoriu (adică în afara spitalului);
 • costul repatrierii în cazul îmbolnăvirii sau a decesului;
 • tratament dentar de urgenţă;
 • costurile transportului efectuat de serviciile de salvare;
 • costuri pentru însoţitor dacă situaţia medicală a asiguratului o cere.

Pachetele de asigurări diferă de la o societate la alta, de aceea înaintea cumpărării asigurării medicale – ca de altfel în cazul oricărei asigurări – este bine să compari ofertele mai multor companii.

Prima de asigurare este stabilită în funcţie de durata călătoriei, de suma asigurată solicitată şi de destinaţie.

La producerea evenimentului pentru care eşti asigurat trebuie să anunţi societatea de asigurări. În caz contrar, asiguratorul nu răspunde pentru cheltuielile efectuate fără anunţarea prealabilă.

 

Asigurările de viaţă

Acestea sunt asigurările clasice, prin care se plăteşte suma asigurată în cazul decesului asiguratului.

Asigurările clasice pot fi suplimentate prin contracte de tipul:

 

 • asigurări pentru incapacitatea de muncă a asiguratului, în cazul unui accident;
 • asigurări de deces rezultate dintr-un accident;
 • asigurări de viaţă legate de investiţii (unit linked), care combină protecţia asigurărilor de viaţă cu beneficiile unor investiţii făcute în scopul exclusiv al asigurării (spre exemplu, investiţii în acţiuni la bursă ori titluri de stat). Te poţi  informa despre evoluţia acestor produse urmărind şi paginile ziarelor financiare. De notat că expunerea la riscul de investiţii este transferată asiguratului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *