Asigurarea pe înţelesul tuturor

Yellow Tassel

Asigurarea este o modalitate de protecţie a ta şi/sau a bunurilor materiale ce-ţi aparţin împotriva unui eveniment neprevăzut, precum furt, cutremur, accident sau boală. Asigurarea are la bază un contract, prin care o persoană fizică sau juridică denumită asigurat, cedează anumite riscuri unei persoane juridice – asigurator, plătind în schimb asiguratorului o sumă denumită primă de asigurare. Asiguratorul se obligă prin acest contract să plătească asiguratului despăgubiri în cazul în care evenimentele prevăzute în contract au loc.

Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind natura. Riscurile acestea vor exista întotdeauna. Dar mai sunt şi altele, în legătură cu sănătatea, cu activitatea profesionala şi, în cazul firmelor, riscuri privind mărfurile sau activele companiei. De unde ideea de a transfera riscurile către o firmă de asigurari, motivul pentru care au apărut serviciile sau, mai bine zis, produsele de asigurare.

 

Ce cuprinde contractul de asigurare?

Contractul de asigurare se defineşte ca un act juridic prin care o persoană fizică sau juridică primeşte calitatea de asigurat şi se obligă să plătească o sumă de bani, reprezentând prima de asigurare, persoanei juridice numită societate de asigurare, în baza căreia asiguratorul preia asupra sa riscul ca la producerea evenimentului asigurat să plătească asiguratului sau unui terț (beneficiaral drepturilor rezultate din asigurare) o despăgubire, o indemnizaţie sau suma asigurată, în limitele stabilite de lege sau convenite prin contract.

Contractul cuprinde următoarele elemente: elementele de identificare ale asiguratorului şi ale asiguratului, suma asigurată, prima de asigurare, despăgubirea de asigurare, perioada de asigurare, paguba-dauna pentru care se acordă despăgubirile.

 

Suma asigurată

uma asigurată reprezintă limita maximă până la care asiguratorul îl despăgubeşte pe asigurat sau beneficiar la producerea evenimentului asigurat. Suma asigurată se stabileşte prin contract sau poliţă de asigurare. La asigurările obligatorii, asiguratul nu-şi poate stabili independent suma asigurată, aceasta fiind prevazută de actele normative care reglementează asigurarea, restrictiv sau cu alternative. În asigurările facultative suma asigurată se stabileşte în general de către asigurat prin înţelegere cu asiguratorul. Suma asigurată poate fi modificată în cursul derulării contractului, prin înţelegere între părţi.

Plata poliţei de asigurare se face anual, lunar, după cum prevede contractul. Poliţa de asigurare se încheie fie la o societate de asigurări, fie la un broker de asigurări. Cunoscând foarte bine particularităţile pieţei, oferta de produse ale companiilor de asigurări, contextul pieţei, tehnica de derulare a asigurărilor, brokerul poate oferi pentru clienţii săi cea mai bună soluţie dintr-o multitudine de opţiuni care, pentru o persoană neavizată, nu par a se diferenţia prea mult.

 

Sfat: Atunci când alegi societatea de asigurări, nu te lăsa păcălit de preţul mic al serviciului oferit pentru că există posibilitatea ca nivelul protecţiei să fie direct proporţional cu preţul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *