Asigurarea obligatorie a locuinţei

A Person Holding a Black Pen

Poliţa obligatorie de asigurare a locuinţelor (PAD) acoperă trei riscuri de catastrofă naturală – cutremur, inundaţii şi alunecări de teren – pentru o sumă asigurată de 10.000 de euro, respectiv 20.000 de euro, în funcţie de tipul construcţiei. Poate fi emisă doar de societăţile de asigurare acţionare ale Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID): ABC Asigurări, Astra Asigurări, Carpatica Asig, Certasig, City Insurance, Credit Europe Asigurări, Euroins România, Generali, Grawe România, Groupama România, Platinum Asigurări şi Uniqa Asigurări.

Proprietarii care deţin locuinţe cu valori de piaţă peste sumele minime asigurate prin poliţa PAD pot încheia asigurări facultative pentru sume asigurate şi riscuri suplimentare la orice asigurător autorizat să practice riscuri de catastrofă naturală, indiferent dacă acesta este sau nu acţionar al PAID.

De exemplu, la un apartament în valoare de 80.000 de euro situat în mediul urban, pentru care proprietarul trebuie să încheie o poliţă obligatorie la un preţ de 20 de euro, pentru o sumă asigurată de 20.000 de euro, diferenţa dintre cei 20.000 de euro acoperiţi prin PAD şi valoarea de piaţă, de 80.000 de euro, poate fi acoperită printr-o altă poliţă, de tip facultativ, fie tot pentru cele trei riscuri, fie pentru o gamă extinsă de riscuri.

PAID intentioneaza săimplementeze însă proceduri de simplificare pentru proprietarii care doresc să îşi asigure locuinţele peste sumele minime prevăzute în legislaţia în vigoare astfel încât să nu mai fie nevoie de încheierea a două poliţe – obligatorie şi facultativă – introducând un sistem care să permită acoperirea riscurilor obligatorii şi a celor suplimentare pe o singură poliţă de asigurare.

Proprietarii care nu au niciun fel de asigurare pentru locuinţe pot fi sancţionaţi cu amendă de 100 la 500 de lei de către autorităţile locale şi nu vor primi despăgubiri în caz de cutremur, inundaţii sau alunecări de teren.

CSA a anunţat că societăţile de asigurări vor putea încheia, de la 1 septembrie, contracte facultative pentru locuinţe doar pentru sume asigurate mai mari decât cele acoperite prin poliţa obligatorie. Poliţele facultative încheiate anterior datei de 1 septembrie se vor derula fără nicio modificare până la expirarea acestora. Ulterior, proprietarii aflaţi în astfel de situaţii vor trebui să îşi asigure locuinţele, în primul rând pentru riscurile şi sumele asigurate prevăzute în Legea 260/2008 prin încheierea unei poliţe obligatorii. Cei care vor dori o protecţie suplimentară, respectiv mai multe riscuri acoperite, pentru o sumă asigurată mai mare decât nivelul minim stabilit prin legea privind asigurarea obligatorie a locuinţelor, pot încheia o asigurare facultativă.

Primele poliţe de asigurare obligatorie a locuinţei au fost emise de PAID în iulie 2010. În decembrie 2010, legislaţia a fost modificată, astfel că persoanele care au încheiat o asigurare facultativă nu sunt obligate să deţină şi o poliţă PAD. După această modificare, societăţile de asigurări, inclusiv acţionari PAID, au lansat produse similare, fapt ce a condus la reducerea constantă şi continuă a portofoliului PAID. În primele şapte luni ale anului, portofoliul PAID a scăzut cu aproape 330.000 de contracte, la 246.003 de poliţe.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *